ЗАДУЖЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

Пројектовање

Милан др. Матовић, дипломирани инжењер грађевинарства

Ивана Јевремовић, дипломирани инжењер грађевинарства

Тановић Владан, грађевински техничар

 

Извођење радова

КОНСТРУКЦИЈА доо, 11070 Нови Београд

Одговорни извођач радова

Милан др. Матовић, дипломирани инжењер грађевинарства

drmatovic@gmail.com  drmatovic@mail.ru

+381 11 269 5553, +381 65 269 5553, +381 32 5463 279

Луја Адамича 26в/01

11070 Нови Београд

 

Председник црквене општине Брезова

Милета Караклајић, 32253 Брезова, Катићи

+381 62 80 56 222, +381 64 38 80 622

oskatici@mts.rs  

 

Свештеници

Далибор Милошевић, 32353 Брезова, Катићи, +381 64 549 3550

Владимир Кораћ, Бајина Башта, Рогачица, +381 64 440 9448

 

Грађевински одбор:

Пуанац  Предраг, председник, 32353 Мочиоци, Пресека, +381 64 319 3802

Драшковић Средоје, секретар, 32353 Мочиоци, Пресека

Драшковић Благоје, благајник, 32353 Мочиоци, +381 64 505 8760

 

Чланови:

Кувекаловић Мирко, Илијашка бр 20, 11211 Борча, Београд, +381 63 204 228

Дабовић Миодраг

Томић Вукадин

Борисављевич Миодраг

Стаматовић Илија, 32253 Брезова, Мочиоци, +381 64 553 1773, 

 

Председник Месне заједнице

Кувекаловић Милијан, 32253 Брезова, Пресека, +381 66 463 282, +381 66 8888 705