Израда оплате и бетонирање стубова Храма Свете Петке у Мочиоцима

with No Comments

Спољашњи зидови представљају контуру храма и њихова диспозиција јасно подсећа на геометрију црквене архитектуре. Донаторима је остављено да у садашње или неко будуће време одлуче о фасади храма јер конструкција пружа могућности да буде обложен фасадном циглом или каменом или комбинацијом ова два материјала.

Носећу конструкцију храма чини систем стубова и зидова од опеке. Спољашњи зидови који чине контуру храма у приземњу се ослањају на армирано бетонске траке, а ношење контурних зидова изнад приземља поверено је лучним носачима који терет предају стубовима звоника, од којих су четири из естетских разлога кружни.

Кружни стубови ослоњени на темеље самце међусобно повезаним армиранобетонским гредама су пречника 400 мм и висине 7 метара. Видни су у унутрашњости храма од пода до куполе а показују своју естетску и физичку снагу и на вернике остављају утисак сигурности грађевине.

Израда оплате и бетонирање стубова напредовала је испред зидања тако да је унапред видљиво да су стубови скелет целог храма. Материјал у виду дрвене грађе, даске , гредица и дрвених подупирача, делимично су донирали мештани села а вредне руке мајстора конструисале и поставиле оплате, а њиховом демонтажом појавио се бетонски скелет храма који је донаторима дао сигурност да храм расте у висину и да ће заиста бити.